MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D.

  • Spektrum služeb, které Vám můžeme nabídnout v oboru kardiologie
  • Formy konzultací a poradenství prováděných mimo ordinační hodiny

  • Výhodou nabízených konzultací je poskytnutí dostatečného časového prostoru pro danou problematiku, který při běžném provozu lékařské ambulance chybí, a to při plném respektování práva pacienta na ochranu osobnosti a dat.