MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D.

  • Návaznost ambulance na další ambulantní a lůžková zařízení
  • Vzhledem k tomu, že v  Praze je řada ambulantních a zejména lůžkových kardiologických zařízení a neexistuje v současné době tzv. rajonizace, tedy pracoviště nejsou vázána na péči o pacienty pouze ze svého regionu, vzniká tak pro pacienta nejistota při výběru vhodného, zejména lůžkového pracoviště v případě vzniku obtíží a provedení potřebných vyšetření. Každé pracoviště má při tom svá určitá specifika v personálním a technickém vybavení, a tedy může v určitém podoboru kardiologie vynikat.
    S ohledem na dlouhodobou zkušenost v léčbě kardiologických pacientů při znalosti odborných přístupů jednotlivých pražských pracovišť je smyslem této kardiologické ambulance tedy jakési "ušití na míru" Vaší další kardiologické péče.