MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D.

  • Sazební kategorie


  • Běžná kardiologická vyšetření a výkony prováděné v době ordinačních hodin jsou hrazené pojišťovnou.
    1550 Kč/hod. - běžná konzultace s klinickým vyšetřením a závěrečným písemným vyjádřením
    750 Kč/hod. - odborný posudek
    650 Kč/hod. - sepsání doporučujících dokladů a organizace dalšího vyšetření na příslušném pracovišti