MUDr. Radovan Jirmář, Ph.D.

dovolená 1.7.-12.7.2024 21.6.2024 ordinace mimo provoz
  • KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE (uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven)
  • Konzultace a poradenství v oboru kardiologie
  • Kardiologie, obor zabývající se diagnostikou a léčbou srdečních onemocnění, je jeden z mála medicínských oborů, který zaznamenává v posledních letech celosvětový a v jiných lékařských oborech nevídaný rozmach. Tento trend je mimo jiné podmíněn rozvojem techniky, kterou kardiologie v současné době využívá. Jde např. o ultrazvukové přístroje, tzv. echokardiografy, rentgenové tomografy, kardiologické magnetické rezonance, katetry a rentgenové přístroje pro tzv. srdeční katetrizaci umožňující např. zobrazení věnčitých tepen pod rentgenem a následné provedení tzv. balónkové angioplastiky, tedy zprůchodnění zúžené věnčité cévy.
    Je pochopitelné, že není v současné době možné, aby lékaři jiných, byť interních oborů, mohli dostatečně erudovaně zvládnout problematiku moderní kardiologie a její využití v praxi. Pouze trvalé poznávání a používání nejnovějších poznatků v tomto oboru medicíny může vést k opravdu profesionálnímu přístupu k pacientům se srdečním onemocněním. Tento přístup může nabídnout pouze specializované kardiologické pracoviště jako je tato ambulance a poradna.
    Velké úsilí je v současné světové kardiologii kladeno na preventivní péči (předcházení vzniku závažných postižení kardiovaskulárního systému či zachycení tohoto postižení ve velmi časných stadiích).